Naar de huidige aanbiedingen

afdruk

Verantwoordelijk voor de inhoud van de website van Arlberg Chalets :

Arlberg Chalets Betriebs GmbH
Arlbergstrae 46
6752 Bos op de Arlberg

Telefoonnummer: +43 5585 720 89

Lid van de Feldkirch Kamer van Koophandel – afdeling toerisme en vrije tijdsindustrie
Handelsrecht toezichthoudende autoriteit: districtsautoriteit Bludenz
Commerciële regelgeving: GewO: www.ris.bka.gv.at

bladlijn

Deze website is bedoeld om reizigers voor tijdelijk verblijf privékamers en appartementen aan te bieden.

De wettelijke basis zijn de Oostenrijkse hotelcontractvoorwaarden (link: http://www.hotelverband.at/down/AGBH_061115.pdf )

Vrijwaring

In het geval van directe of indirecte verwijzingen naar externe websites (“hyperlinks”) die buiten het verantwoordelijkheidsgebied van de auteur vallen, zou aansprakelijkheid alleen in werking treden als de auteur op de hoogte was van de inhoud en het technisch mogelijk en redelijk voor hem was om dit te doen om het gebruik van illegale inhoud te voorkomen. De auteur verklaart hierbij uitdrukkelijk dat er op het moment van het plaatsen van de link geen illegale inhoud op de gelinkte pagina’s te zien was. De auteur heeft geen enkele invloed op de huidige en toekomstige vormgeving, de inhoud of het auteurschap van de gelinkte/verbonden pagina’s. Daarom distantieert hij zich hierbij uitdrukkelijk van alle inhoud op alle gelinkte/verbonden pagina’s die zijn gewijzigd nadat de link is gemaakt. Deze verklaring is van toepassing op alle binnen onze eigen website geplaatste links en verwijzingen, evenals op vermeldingen van derden in gastenboeken, discussieforums, linkdirectories, mailinglijsten en alle andere vormen van door de auteur opgezette databases waarvan de inhoud kan extern te benaderen. Alleen de aanbieder van de pagina waarnaar wordt verwezen is aansprakelijk voor illegale, foutieve of onvolledige inhoud en in het bijzonder voor schade die voortvloeit uit het al dan niet gebruiken van dergelijke informatie, niet degene die alleen via links naar de betreffende publicatie verwijst.

Auteursrecht en merkenrecht

De auteur streeft ernaar om de auteursrechten van de afbeeldingen, grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten die in alle publicaties worden gebruikt in acht te nemen, om afbeeldingen, grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten te gebruiken die hij zelf heeft gemaakt of om licentievrije grafieken te gebruiken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten. Alle merken en handelsmerken die op de website worden vermeld en mogelijk door derden worden beschermd, zijn zonder beperking onderworpen aan de bepalingen van het toepasselijke merkenrecht en de eigendomsrechten van de respectievelijke geregistreerde eigenaar. De conclusie dat handelsmerken niet worden beschermd door de rechten van derden mag niet alleen worden getrokken op basis van de loutere vermelding! Het copyright voor gepubliceerde objecten die door de auteur zelf zijn gemaakt, blijft uitsluitend bij de auteur van de pagina’s. Verveelvoudiging of gebruik van dergelijke grafieken, geluidsdocumenten, videofragmenten en teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is zonder uitdrukkelijke toestemming van de auteur niet toegestaan.

Fotocredits : Kaiser Photo Art ( KPA ), Alpenregio Bludenz

Teksten : Arlberg Chalets

Conceptie, ontwerp & programmering : iloweb – webwerk & meer ( www.iloweb.at )

Arlberg Chalets Betriebs GmbH is niet de eigenaar van de respectievelijke units in de Arlberg Chalets. De eigenaren van de chalets en appartementen hebben Arlberg Chalets Betriebs GmbH de opdracht gegeven voor de marketing en het beheer van de Arlberg Chalets.

Alle rechten voorbehouden. Teksten, afbeeldingen, grafieken, animaties, geluid en film en hun opstelling op deze website zijn beschermd door het auteursrecht en andere beschermende wetten. De inhoud van deze website mag niet voor commerciële doeleinden worden gekopieerd, verspreid, gewijzigd of voor derden toegankelijk worden gemaakt. Sommige van deze websites bevatten ook afbeeldingen, teksten, animaties, geluid en film waarop auteursrechten van derden rusten.

Aansprakelijkheid voor links

Ondanks zorgvuldige inhoudelijke controle aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor de inhoud van externe links. De exploitanten van de gelinkte pagina’s zijn als enige verantwoordelijk voor de inhoud ervan. Iedere aansprakelijkheid voor schade en gevolgschade ten gevolge van toegang tot of gebruik van deze website is uitgesloten.

auteursrechten

De inhoud van deze website is auteursrechtelijk beschermd. Het verstrekken van inhoud en afbeeldingen van deze website op andere websites is alleen toegestaan met de uitdrukkelijke toestemming van de exploitant van de website (Arlberg Chalets). De informatie op deze website is naar ons beste weten samengesteld en met grote zorg op juistheid gecontroleerd. Desondanks kunnen inhoudelijke fouten en feitelijke onjuistheden niet volledig worden uitgesloten. De websitebeheerder aanvaardt geen enkele garantie en aansprakelijkheid voor de juistheid, actualiteit en volledigheid van de verstrekte informatie. Alle informatie wordt verstrekt zonder garantie.

Het gebruik van de in het impressum gepubliceerde contactgegevens of vergelijkbare informatie zoals postadressen, telefoon- en faxnummers en e-mailadressen door derden voor het verzenden van niet uitdrukkelijk gevraagde informatie is niet toegestaan. Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor om bij overtreding van dit verbod juridische stappen te ondernemen tegen de afzenders van zogenaamde spammails.

Gebruik van Google Analytics: Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service van Google Inc., om een analyse van het gebruik van de website mogelijk te maken. De door het gebruik van Google Analytics gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website (inclusief uw IP-adres) wordt overgebracht naar een server van Google Inc. in de VS en daar opgeslagen. Google zal deze informatie alleen gebruiken om het gebruik van de website te analyseren door anonieme evaluaties en grafieken te maken over het aantal bezoeken, het aantal bekeken pagina’s per gebruiker, enz. We gebruiken deze uitsluitend voor ons eigen marktonderzoek en vooral voor de optimalisatie en op de behoefte afgestemde vormgeving van onze websites. Meer informatie over de door Google gebruikte technologie vindt u op www.google.com/analytics.